Välj en sida

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård.
2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping

Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister!

Fredrik Ginstman förklarar hur man ska handläägga neurotrauma de första 24 timmarna, samt ger en överblick av vaskulära katastrofer intracerabralt.

Share This