cute young girl getting off with her toy.3gp desi

Select Page

3gp phub

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård.
2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping

Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister!

Fredrik Ginstman förklarar hur man ska handläägga neurotrauma de första 24 timmarna, samt ger en överblick av vaskulära katastrofer intracerabralt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Share This