Välj en sida
Undervisning i anestesi och intensivvård i Khan Academy-anda. Filmerna är en del av läkarutbildningen i Lund men är fritt tillgängliga enligt Creative Commons. Vårt mål är att skapa material som underlättar inlärning för kandidater, ssk-studenter, AT och ST-läkare. Lux ex Lundensis

Intubation är en viktig del av anestesi och inenstivvård. Vi har skapat en instuktionsfilm som fångar de viktigaste momenten du behöver för att börja lära dig. Lycka till.

 

Vi har tyvärr en del tekniska problem sedan en automatisk uppdatering 28/11.  Kurserna ska nu vara tillgängliga, men det ser inte jättesnyggt ut. Jag jobbar för fullt på att lösa det -Robin

Gratis FOAMed on-lineundervisning från Lund. Skapa kurser med oss.
Vem som helst kan registrera sig och ta del av våra kurser. Ta gärna  del av undervisningen som den är och dela med vänner och kollegor.

Tanken är dock att skapa flipped classroom learning, att frigöra föreläsningstid till att göra mer avancerad, diskussion och casebaserad undervisning. Flera av kurserna  har tillhörande case material (och separat lärarhandledning). För närvarande håller våra ammanuenser case-sessioner över Skype. Vi ni böra använda det på er läkar- AT- eller ssk-utbildning går det bra att kontakta oss via formuläret längst ner.

I samband med att högskoleundervisning stängs är vi gärna med och skapar undervisningsmaterial tillsammas. FOAMed: Free Open Access Medical Education!

Behöver du färska upp minnet innan du lägger en Supraclav? Hur ser nu anatomin ut på ultraljud när du ska få en CVK på plats? Alla våra blockad- och procedurfilmer på engelska läggs upp på InterAnest.org i ett format optimerat för mobil.

Nedan kan ni se filmerna med vår senaste satsning Central Line Academy. För närvarande lite problem att se länkarna på Mac, vi löser det det, men för närvarande når du också Playlisten på YouTube.

Information till studenter på läkarprogrammet, termin 8 i Lund:
Logga in med din långa universitetsemail, lösenord har skickats ut av amanuensen. När du är färdig med en lektion markeras den som klar när quizzen genomförs, eller om det inte finns quizz, du tycker på knappen ”markera lektionen som klar”. När du har en grön bock på alla lektioner är kursen godkänd och du och amanuensen får ett mail som bekräftar detta.

COVID-19 Undervisning

Här är det material vi tagit fram som undervisning för persona som vårdar, eller ska vårda, COVID-19- patienter. Nytt material publiceras i den takt vi skapar det.

Respiratorisk Svikt

Vemn som helst kan registrera sig på sajte. Det är gratis.
När gasutbytet inte räcker till för att täcka kroppens behov har vi respiratorsik svikt. Denna kursen börjar vid luftvägarna och jobbar sig mer distalt och täcker på vägen en hel del andningsmekanik och fysiologi som behövs för att förstå ämnet.

COVID-19 IVA-vård

En serie grundläggande lektioner för personal som ska arbete på den nya COVID-19 IVA-avdelningen. Under uppbyggnad under våren -20.

COVID-19 Ventilatorbehandling

En samling lektioner som vänder sig till sjuksköterskor som ska börja arbeta med intensivvård. En del material är producerat av oss men en del kommer från annat håll på internet. Det är dock kvalitetsgranskat av oss.

Patientfilmer

Vi producerar numera även filmer som riktar sig till patienter. Vår första produktion är en film där vi erbjuder saklig och personlig information om förlossningsepiduralen. Förhoppningen är att blivande mammor ska vara bättre informerade när de ska ta ställning till en EDA. Ni får gärna använda er av denna filmen i er verksamhet. Här finns en affisch ni kan ladda ner för att sätta upp på era förlossningsrum eller distribuera till mödravården.

Regional utbildningsdagar Södra Sverige

Vi har spelat in denna undervisningen 20-09-11, tema farmakologi. Vi hoppas få fortroende att spela in de kommande sessionerna också. Vi väntar besked om detta. Läggs här upp som kontinuerligt inspelad dag, klippt och redigerad version kommer förhoppningsvis innom kort

Använd SFAI-mötet i undervisning och fortbildning 

SFAI har sedan 2016 ordnat fortbildningsföreläsningar riktade till framför allt specialistläkare. De flesta tagits fram av SFAIs delföreningar. Internetanestesi har fått privilegiet att sammarbeta i utformandet och inspelningen av dessa. SFAIs styrelse har generöst beslutat att släppa dessa gratis till anestesi-Sverige, men vi vill påminna alla narkosläkare att betala sin medlemsavgift. Gå till SFAI.se för att se föreningens fulla utbud av undervisning och guidelines. Material finns här från SFAI 2018 i Linköping, 2019 i Göteborg och vi planerar för inspelning i Uppsala 2020

Inspelningarna från Göteborg 2019:

 

Specialanestesi

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård.
2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping

Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister!

Sandra Isaksson Ylinenvaara går igenom utmaningen att söva våra allt större patienter.

SFBABI är SFAIs delförening för barnanestesi. Lund håller med jämna mellanrum en kurs riktat för ST-läkare. Den var on-line 2020 och internetanestesi fick privilegiet att Casta den, och lägga upp dem här på sidan. Samtliga föreläsare och deltagare vars röster figurerar har gett sitt medgivande att publicera.  För närvarande är det oredigerade streams som ligger uppe (men en del tekniska problem Ufa under måndagen), men vi hoppas få tid att paketera dem snyggare när vi får tid. Delar av kursen från 2021 kommer också läggas upp i takt med att de klipps och publiceras. 

Grundläggande kurs i Anestesi för ST

i Lund

Lund anordnar med jämna mellanrum en grundkurs i anestesi som inriktar sig till nyare ST-läkare. Vi har filmat en del av dessa föreläsningar och kan dela med oss av dem. Detta är liveinspelade föreläsningar, men vi klipper dem så fort vi hinner.

Kontakta oss

Share This