cute young girl getting off with her toy.3gp desi

Select Page

3gp phub

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård.
2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping

Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister!

Karin Löwhagen går igenom hur postoperativa lungkomplikationer uppstår och vad vi kan göra för att skydda våra patienter från dem.
Max Bell förklarar hur farligt postoperativ njursvikt egentligen är och hur vi kan undvika det.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Share This