Välj en sida

SFAI har sedan 2016 ordnat fortbildningsföreläsningar inriktade till specialistläkare inom vår specialitet. De flesta tagits fram av SFAIs delföreningar. Internetanestesi har fått privilegiet att sammarbeta i utformandet och inspelningen av dessa. SFAIs styrelse har generöst beslutat att släppa dessa gratis till anestesi-Sverige, men vi vill påminna alla narkosläkare att betala sin medlemsavgift. Gå till SFAI.se för att se föreningens fulla utbud av undervisning och guidelines.

Free

Postoperativa komplikationer

Karin Löwhagen, Max Bell

See more...

Free

Specialanestesi

Sandra Isaksson Ylinenvaara, Sven-Erik Ricksten, Charlotta Rubiano Löved

See more...

Free

Centrala och regionala blockader

Patrik Nilsson, Vibeke Moen, Bijan Darvish, Charlotta Rubiano Löved

See more...

Free

Obstetrisk Anestesi

Susanne Ledin Eriksson, Anders Elfvin

See more...

Free

Luftväg och tracheostomi

Katarina Hallén

See more...


 

Forbildningsföreläsningar 2017

För att kunna se föreläsningarna måste du vara medlem i SFAI,  logga in här: sfai.se/medlem 

5 september

Nutrition: tumregler för ordination, SIS, Jan Wernerman

RSI hos barn – när och hur? SFBaBI, Peter Frykholm

DCD, Donation, Peter Desatnik

Regionala Blockader: Nedre extremitet, SFRA, Christian Bergek

Mödramortalitet MEOWS/MBRRACE, SFOAI, Anette Hein

Lokalanestetika, SFRA, Christian Bergek

Preeklampsi, SFOAI, Anette Hein

Postpartum blödning, SFOAI, Ove Karlsson

Postoperativ cirkulation, SPOV, Caroline Hallsjö-Sander

 

6 september

Nya luftvägsalgoritm, SFAIÖP, Katarina Hallén

Nationell tracheostomi riktlinjen, SFAIÖP, Katarina Hallén

Transport av kritiskt sjuka patienter, SFLPA, Thomas Sundberg

Massiv GI blödning, SIS, Thomas Kander

Akut anestesi till patienten med pågående AMI, SFTAI, Jan van der Linden

ECMO: när och hur? SFTAI, Bengt Redfors

Share This