cute young girl getting off with her toy.3gp desi

Select Page

3gp phub

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård.
2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping

Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister!

Susanne Ledin Eriksson går igenom fundamentala aspekter kring förlossningsepiduraler.
Anders Elfvin går ingenom viktiga saker att tänkta på de första två minuterna när du har hand om ett oväntat sjukt, nyfött barn.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Share This