Välj en sida

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård.
2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping

Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister!

Susanne Ledin Eriksson går igenom fundamentala aspekter kring förlossningsepiduraler.
Anders Elfvin går ingenom viktiga saker att tänkta på de första två minuterna när du har hand om ett oväntat sjukt, nyfött barn.

Share This