cute young girl getting off with her toy.3gp desi

Select Page

3gp phub

Välkomna till Ortopedi-anestesi

Vi tar hand om ett brett panorama av patienter och operationer, från friska unga med trauma som går i regional anestesi till sövningar av våra äldsta, sköraste patienter. Det är ett bra tillfälle att bli riktigt bra på spinal-anestesi och det är framför allt här ni lär er regionalanestesi. Vi brukar dagligen ha ett antal femoralis-/PENG-blockader för att smärtsilla patienter med höffrakturer.

Sektionsansvarig läkare är Sigurbjörg Sigurjónsdóttir. Övriga permanenta medlemar är Robin Lundén och Lars Bertz och det är ihuvudsak vi som bemannar schemaraden ort1, med hjälp av ett par intresserade kollegor när

Lunds IPV ortopedi-sektions kokbok nås på denna länken: Notera att det är ett levande dokument som vi använder för att ständigt utveckla hur vi ska ta hand om våra patienter. Vi försöker att ha senaste versionen upptryckt, hängande på tavlan på COP. Du kommer referera till detta dokumentet flera gånger om dagen.

Plexus brachialis-blockader

Indikationer Kirurgi på distala övre extremiteten (ex. hand, handled och underarm). Smärtstillning vid kirurgi i proximala humerus. Anatomi och blockad-nivå Målet är att bedöva Plexus Brachialis. Kopplingarna och omkopplingarna är notoriskt komplicerade och undertecknad får ständigt återkomma till anatomibilderna för att komma ihåg vilken gren som täcker vad. Det uppstår ytterligare förvirring med den saliga blandning av engelska och latinska namns om finns på nervern. Jag använder oftast de...

read more

Femoralisblockader

I princip alla patienter med bruten höft ska ha femoralisblockad (eller PENG). Det är en lysande blockad att börja med, inte för att den nödvändigtvis är lätt, utan för att den är relativt ofarlig. Or1-specialist handleder dig de första gångerna, och även personalen på preppen är väldigt duktiga på detta och kan ge dig tips. Jourtid lägger vi ofta dessa blockader på ortopedavdelning 11, eller på akuten. En förutsättning för att du ska få lägga blockader är att du har kolla på hur man känner...

read more

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Share This