Undervisning i anestesi och intensivvård i Khan Academy-anda. Filmerna är en del av läkarutbildningen i Lund men är fritt tillgängliga enligt Creative Commons. Vårt mål är att skapa material som underlättar inlärning för kandidater, ssk-studenter, AT och ST-läkare. Lux ex Lundensis

Behöver du färska upp minnet innan du lägger en Supraclav? Hur ser nu anatomin ut på ultraljud när du ska få en CVK på plats? Alla våra blockad- och procedurfilmer på engelska läggs upp på InterAnest.org i ett format optimerat för mobil.

Information till studenter på läkarprogrammet, termin 8 i Lund:
Logga in med din långa universitetsemail, lösenord har skickats ut av amanuensen. När du är färdig med en lektion markeras den som klar när quizzen genomförs, eller om det inte finns quizz, du tycker på knappen ”markera lektionen som klar”. När du har en grön bock på alla lektioner är kursen godkänd och du och amanuensen får ett mail som bekräftar detta.

Patientfilmer

Vi producerar numera även filmer som riktar sig till patienter. Vår första produktion är en film där vi erbjuder saklig och personlig information om förlossningsepiduralen. Förhoppningen är att blivande mammor ska vara bättre informerade när de ska ta ställning till en EDA. Ni får gärna använda er av denna filmen i er verksamhet. Här finns en affisch ni kan ladda ner för att sätta upp på era förlossningsrum eller distribuera till mödravården.

SFAI har sedan 2016 ordnat fortbildningsföreläsningar inriktade till specialistläkare inom vår specialitet. De flesta tagits fram av SFAIs delföreningar. Internetanestesi har fått privilegiet att sammarbeta i utformandet och inspelningen av dessa. SFAIs styrelse har generöst beslutat att släppa dessa gratis till anestesi-Sverige, men vi vill påminna alla narkosläkare att betala sin medlemsavgift. Gå till SFAI.se för att se föreningens fulla utbud av undervisning och guidelines.

Free

Postoperativa komplikationer

Karin Löwhagen, Max Bell

See more...

Free

Specialanestesi

Sandra Isaksson Ylinenvaara, Sven-Erik Ricksten, Charlotta Rubiano Löved

See more...

Free

Centrala och regionala blockader

Patrik Nilsson, Vibeke Moen, Bijan Darvish, Charlotta Rubiano Löved

See more...

Free

Anestesi perinatalt

Susanne Ledin Eriksson, Anders Elfvin

See more...

Free

Luftväg och tracheostomi

Katarina Hallén

See more...


Är du amanuens, lärare eller kursledare?
Vi sammarbetar gärna med andra sjukhus och studieorter. Tanken med flipped classroom är att frigöra föreläsningstid till att göra mer avancerad, diskussion och casebaserad undervisning. Varje lektion har ett tillhörande studiematerial som underlag för för seminarie, och vi delar gärna med oss av det.

Kontakta oss

3 + 11 =

Share This