Välj en sida
Undervisning i anestesi och intensivvård i Khan Academy-anda. Filmerna är en del av läkarutbildningen i Lund men är fritt tillgängliga enligt Creative Commons. Vårt mål är att skapa material som underlättar inlärning för kandidater, ssk-studenter, AT och ST-läkare. Lux ex Lundensis

Intubation är en viktig del av anestesi och inenstivvård. Vi har skapat en instuktionsfilm som fångar de viktigaste momenten du behöver för att börja lära dig. Lycka till.

Gratis FOAMed on-lineundervisning från Lund. Skapa kurser med oss.
Vem som helst kan registrera sig och ta del av våra kurser. Ta gärna  del av undervisningen som den är och dela med vänner och kollegor.

Tanken är dock att skapa flipped classroom learning, att frigöra föreläsningstid till att göra mer avancerad, diskussion och casebaserad undervisning. Flera av kurserna  har tillhörande case material (och separat lärarhandledning). För närvarande håller våra ammanuenser case-sessioner över Skype. Vi ni böra använda det på er läkar- AT- eller ssk-utbildning går det bra att kontakta oss via formuläret längst ner.

I samband med att högskoleundervisning stängs är vi gärna med och skapar undervisningsmaterial tillsammas. FOAMed: Free Open Access Medical Education!

COVID-19 Undervisning

Här är de filmer vi skapat hitills angående COVID-19. Vi håller även på att skapa en större mängd undervisningsmaterial för ny personal som ska börja jobba på IVA. Detta Publiceras så snart vi är klara med det. 

 

Webcasten vi gjorde 24/4 med undervisning för narkossköterskor som ska arbeta på Covid-IVA. Kommer snart i redigerat och klippt fomrat.

Här är kurserna vi hittills har skapat:


Behöver du färska upp minnet innan du lägger en Supraclav? Hur ser nu anatomin ut på ultraljud när du ska få en CVK på plats? Alla våra blockad- och procedurfilmer på engelska läggs upp på InterAnest.org i ett format optimerat för mobil.

Information till studenter på läkarprogrammet, termin 8 i Lund:
Logga in med din långa universitetsemail, lösenord har skickats ut av amanuensen. När du är färdig med en lektion markeras den som klar när quizzen genomförs, eller om det inte finns quizz, du tycker på knappen ”markera lektionen som klar”. När du har en grön bock på alla lektioner är kursen godkänd och du och amanuensen får ett mail som bekräftar detta.


Patientfilmer

Vi producerar numera även filmer som riktar sig till patienter. Vår första produktion är en film där vi erbjuder saklig och personlig information om förlossningsepiduralen. Förhoppningen är att blivande mammor ska vara bättre informerade när de ska ta ställning till en EDA. Ni får gärna använda er av denna filmen i er verksamhet. Här finns en affisch ni kan ladda ner för att sätta upp på era förlossningsrum eller distribuera till mödravården.

Använd SFAI-mötet i undervisning och fortbildning 

SFAI har sedan 2016 ordnat fortbildningsföreläsningar riktade till framför allt specialistläkare. De flesta tagits fram av SFAIs delföreningar. Internetanestesi har fått privilegiet att sammarbeta i utformandet och inspelningen av dessa. SFAIs styrelse har generöst beslutat att släppa dessa gratis till anestesi-Sverige, men vi vill påminna alla narkosläkare att betala sin medlemsavgift. Gå till SFAI.se för att se föreningens fulla utbud av undervisning och guidelines. Material finns här från SFAI 2018 i Linköping, 2019 i Göteborg och vi planerar för inspelning i Uppsala 2020

Inspelningarna från Göteborg 2019:

 

Free

Postoperativa komplikationer

Karin Löwhagen, Max Bell

See more...

Free

Specialanestesi

Sandra Isaksson Ylinenvaara, Sven-Erik Ricksten, Charlotta Rubiano Löved

See more...

Free

Centrala och regionala blockader

Patrik Nilsson, Vibeke Moen, Bijan Darvish, Charlotta Rubiano Löved

See more...

Free

Obstetrisk Anestesi

Susanne Ledin Eriksson, Anders Elfvin

See more...

Free

Luftväg och tracheostomi

Katarina Hallén

See more...


Kontakta oss

8 + 14 =

Share This