Undervisning i anestesi och intensivvård i Khan Academy-anda. Filmerna är en del av läkarutbildningen i Lund men är fritt tillgängliga enligt Creative Commons. Vårt mål är att skapa material som underlättar inlärning för kandidater, ssk-studenter, AT och ST-läkare. Lux ex Lundensis


Information till studenter på läkarprogrammet, termin 8 i Lund:

Logga in med din långa universitetsemail, lösenord har skickats ut av amanuensen. När du är färdig med en lektion markeras den som klar när quizzen genomförs, eller om det inte finns quizz, du tycker på knappen ”markera lektionen som klar”. När du har en grön bock på alla lektioner är kursen godkänd och du och amanuensen får ett mail som bekräftar detta.

Är du amanuens, lärare eller kursledare?
Vi sammarbetar gärna med andra sjukhus och studieorter. Tanken med flipped classroom är att frigöra föreläsningstid till att göra mer avancerad, diskussion och casebaserad undervisning. Varje lektion har ett tillhörande studiematerial som underlag för för seminarie, och vi delar gärna med oss av det.

Kontakta oss

6 + 11 =

Share This