Välj en sida

Förberedande material till undervisning termin 8 på anestesi/IVA-kursen på läkarprogrammet vid Lunds universitet. Kuren går igenom hur gasutbytet och syra-basbalansen fungerar och är en kliniskt orienterad en genomgång från fysiologi till till systematisk genomgång av blodgasvärden. Kusen tar ca 2 timmar att genomföra totalt och slutar med ett pre-test med kliniska fall som ska vara genomfört inför seminariet.

Share This