Välj en sida

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård.
2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping

2019: Filmat under SFAI-veckan i Göteborg
2019: Filmat vid SSAI-mötet i Köpenhamn
Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister!

Katarina Hallén går igenom SFAIs nya lufvägsalgoritm samt SFAIs nya tracheostomirekomendationer.

Share This