cute young girl getting off with her toy.3gp desi

Select Page

3gp phub

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård.
2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping

2019: Filmat under SFAI-veckan i Göteborg
2019: Filmat vid SSAI-mötet i Köpenhamn
Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister!

Katarina Hallén går igenom SFAIs nya lufvägsalgoritm samt SFAIs nya tracheostomirekomendationer.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Share This