cute young girl getting off with her toy.3gp desi

Select Page

3gp phub

Bodelssons Anestesi

Bodelssons Anestesi

Professor Bodelsson går ingom dan underliggande fysiologin bakom anestes på cellulärnivå.
Koagulation

Koagulation

Koagulationsenthusiast Dr Caroline Nilsson går igenom allvarlig blödning. Kursen under uppbyggnad 2023.
Trauma T8

Trauma T8

Kurs termin 8 på läkarprogrammet i Lund
COVID-19 Ventilatorbehandling

COVID-19 Ventilatorbehandling

En samling lektioner som vänder sig till sjuksköterskor som ska börja arbeta med intensivvård. En del material är producerat av oss men en del kommer från annat håll på internet. Det är dock kvalitetsgranskat av oss.
Neurointensivvård

Neurointensivvård

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård. 2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister! Fredrik Ginstman förklarar hur man ska handläägga neurotrauma de första 24...
Luftväg och tracheostomi

Luftväg och tracheostomi

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård. 2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping 2019: Filmat under SFAI-veckan i Göteborg 2019: Filmat vid SSAI-mötet i Köpenhamn Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för...
Obstetrisk Anestesi

Obstetrisk Anestesi

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård. 2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister! Susanne Ledin Eriksson går igenom fundamentala aspekter kring...
Centrala och regionala blockader

Centrala och regionala blockader

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård. 2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister! Patrik Nilsson ger en uppdatering av hur man bredda användningen av spinaler....
Sövnign av obesa

Sövnign av obesa

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård. 2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister! Sandra Isaksson Ylinenvaara går igenom utmaningen att söva våra allt större...
Postoperativa komplikationer

Postoperativa komplikationer

Skapad i samarbete med Svensk förening för Anestesi och Intensivvård. 2018: Filmat Live under SFAI-veckan i Linköping Del av SFAIs fortbildningsprogram, av sub-specialister för specialister! Karin Löwhagen går igenom hur postoperativa lungkomplikationer uppstår och...
Procedurer

Procedurer

Här lägger vi upp instruktionsfilmer för praktiska procedurer inom anestesi och IVA.
Cirkulatorisk Svikt

Cirkulatorisk Svikt

En överblick av cirkulationssytemet, vad som händer när det sviktar och Under uppbyggnad vintern -22/-23
Respiratorisk Svikt

Respiratorisk Svikt

Vemn som helst kan registrera sig på sajte. Det är gratis. När gasutbytet inte räcker till för att täcka kroppens behov har vi respiratorsik svikt. Denna kursen börjar vid luftvägarna och jobbar sig mer distalt och täcker på vägen en hel del andningsmekanik och...
Blodgasanalys och syra-bas

Blodgasanalys och syra-bas

Förberedande material till undervisning termin 8 på anestesi/IVA-kursen på läkarprogrammet vid Lunds universitet. Kuren går igenom hur gasutbytet och syra-basbalansen fungerar och är en kliniskt orienterad en genomgång från fysiologi till till systematisk genomgång av...
Anestesins grunder

Anestesins grunder

En allmän genomgång av anestesi för kandidater och AT-läkare. Tidsåtgång ca 2 timmar 20 min.
Fysiologin bakom HLR

Fysiologin bakom HLR

20 minuter. En genomgång bakom fysiologin som ligger till grund för HLR-algoritmer. Framtagen i sammarberte med Josef Dankiewicz.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.